Advanced Search Module

Popular Keywords

Welcome to Library!


The development of writing and books are the greatest achievements of humanity.Everything else-science, technology, literature, philosophy-is the fruit of writing and of thoughts that have been written down.


In order to study the history of humanity, especially science, philosophy and culture, it is necessary for valuable resources such as textbooks, monographs and articles to be accessible. With this goal in mind, we decided to create a virtual library in multiple languages. Hamlet Isaxanli’s “History of Science and Philosophy: Ancient Period” class for PhD students at Khazar University provided the idea for this virtual library. We have begun to collect materials.


We wish success to our readers!


Thank you in advance who wish to help us in our work by sharing their own suggestions, materials and recommendations. Please enter the link.

Close Search

Politika

Author:

Publisher:

Read this book

Aristoteles’in tarihsel açıdan en önemli eseri olan “Politika”, Yunanistan’daki kent devletlerinin anayasalarının açıklandığı bir kaynaktır.

 Aristoteles bu amaçla ilk olarak tüm kentlerin anayasalarını bir araya toplamıştır. Ancak bu 146 anayasadan sadece Atinalılar ile ilgili olan kısım günümüze ulaşmıştır. 1800’lü yılların sonunda Londra’daki bir papirüs üzerinde ulaşılan bu metin “Atinalıların Devleti”adıyla bilinmektedir. Atinalıların Devleti MÖ 4. yüzyıla kadar Atina siyasi yaşamına genel bir bakış getirmekle birlikte Aristoteles’in yaşadığı dönemde kentteki siyasi kurumlar hakkında da ayrıntılı bilgiler de vermektedir. Atinalıların Devleti. Çev.: S.Y.Baydur. Ankara 1943 ve Atinalıların Devleti. Çev.: Furkan Akderin. İstanbul 2005(Alfa Yayınları) Bu çevirilerden Furkan Akderin tarafından yapılan çeviri hem Yunanca’dan yapılmış olması hem dilinin çok daha yeni ve akıcı olması hem de çok daha kolay bulunabilir olması bakımından önemli avantajlar taşımaktadır. Ayrıca çevirideki ayrıntılı dipnotların ve kaynakçanın da metnin anlaşılabirliği açısından örnek gösterilecek bir çalışma olduğunu söylemek gerekir.

Print Friendly